Koronavir

Byl jsem v kontaktu s COVID pozitivní osobou

Co tedy dělat?

 1. V případě, pokud nemáte žádné příznaky, tak se neděje nic a můžete chodit do práce. Pokud začnete po kontaktu virové potíže, je doporučováno si koupit AG test a udělat si ho v klidu doma. V případě pozitivity kontaktujte lékaře.
 2. V případě nemůžete-li se dovolat Napište nám:
  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo
  • aktuální adresu pobytu
  • pojišťovnu
  • zaměstnavatele a pracovní pozici – uveďte, zda pracujete na pracovišti či z domova na „home office“,
  • telefonní kontakt
  • termín (datum) a místo, kam půjdete na testování (kde jste objednaní – bude zadáno na žádanku)
  • přesné datum kontaktu s nakaženou osobou (můsí mít prokazatelně pozitivní test na COVID-19), uveďte jak kontakt proběhl – zda s rouškou, jak dlouho a na jakou vzdálenost
  • uveďte, zda máte nějaké příznaky virózy
 3. Na základě Vašeho emailu Vám zavoláme a domluvíme se zda Vám bude vystavena elektronická žádanka na PCR test – žádanka se zadává elektronicky do centrální databáze, k odběru ji nepotřebujete, na email ji neposíláme. Na odběrovém místě se prokážete pouze platnou průkazkou zdravotní pojišťovny.
 4. Neprodleně nás informujte o výsledku testu emailem.

Mám příznaky virózy

 • příznaky spíše ukazující na nákazu COVID-19: ztráta chuti, čichu, zvýšená teplota či horečka, suchý kašel, pálení za hrudní kostí, mírné škrábání v krku, bolesti hlavy, bolesti kloubů, únava, dušnost, rýma, bolesti dutin, silná bolest v krku se zvýšenou teplotou a bolestmi uzlin

Co dělat?

 1. prosíme, zachovejte klid, většina pacientů stoná s mírným průběhem
 2. napište nám prosím email, do něhož uvedete:
  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo
  • aktuální adresu pobytu
  • pojišťovnu
  • zaměstnavatele a pracovní pozici – uveďte, zda pracujete na pracovišti či z domova na „home office“, student, důchodce, rodičovská dovolená apod.
  • telefonní kontakt
  • přesné příznaky onemocnění (např. teplota 37,3, bolesti kloubů, suchý kašel)
  • délku trvání příznaků onemocnění
  • údaj o možném kontaktu s nakaženou osobou
 3. vyčkejte, než se vám ozveme ohledně dalšího postupu (telefonicky, emailem)

Dle platného manuálu MZČR bude na základě poskytnutých údajů praktickým lékařem provedena triáž (třídění) pacienta do jedné ze dvou skupin dle věku, přidružených chorob a tíže příznaků.

Skupina 1: mladý pacient, s lehkými příznaky virózy, jinak zdravý, bez přidružených chorob, s ničím se trvale neléčí
Skupina 2: rizikoví pacienti – všichni senioři nad 65let, dále mladý nebo starší pacient, léčený pro těžší onemocnění dýchacích cest, srdce, ledvin, pacient s diabetem, pacient se závažnou poruchou imunity, onkologický pacient, obézní, aj.

Pacienti ze skupiny 1 nejsou indikováni k testování na COVID-19, zůstávají doma v izolaci, léčí se klidem na lůžku, event. podpůrnými preparáty na kašel, teplotu či bolesti kloubů. Bude jim povinně vystavena elektronická neschopenka na minimálně 10 dní. Neschopenku je možno ukončit, je-li pacient alespoň 3 dny bez jakýchkoliv příznaků. Pacient zůstává v distančním (dálkovém) kontaktu se svým praktickým lékařem, v případě zhoršení potíží lékař rozhodne o dalším postupu.

Pacienti ze skupiny 2 budou odesláni k otestování na COVID-19. Bude jim vystavena elektronická žádanka na PCR test – žádanka se zadává elektronicky do centrální databáze, k odběru ji nepotřebujete, na email ji neposíláme. Na odběrovém místě se prokážete pouze platnou průkazkou zdravotní pojišťovny.
Zároveň bude vystavena elektronická neschopenka. Hlášení o neschopnosti je automaticky odesíláno na sociální zprávu, odkud si ji zaměstnavatel může stáhnout.

Doporučená karanténa

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.

1.       Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.
Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte 
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .