Ceník

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH POJIŠŤOVNOU

(Platnýod 1.4.2022)

Vypsání žádosti – Lázně……………………………..………………….300 Kč

Vypsání soc.příspěvku …………………………………………….….….100kč

Vyplnění žádosti o umístění do sociál.zařízení…………….……200Kč

Vstupní a periodické vyšetření ……………………………….……….700Kč

Zdravotní a potravinářský průkaz…………………………………..400 Kč

Potvrzení na řidičský průkaz……………………………………………700 Kč

Vyšetření řidiče důchodce……………………………………………….400 Kč

Potvrzení na zbrojní průkaz ……………………………………………800 Kč

Výpis z dokumentace………………………………………………………400 Kč

Potvrzení pro ÚP………………………………………………………………100Kč

Zpráva o úrazu pro pojištěnce………………………………………od 300 Kč

Bodové ohodnocení – pracovní úraz…………………………..od 300 Kč

Předoperační vyš.na vlastní žádost (kosmetika,interrupce,včetně EKG bez laboratoře ) ……….… 500Kč

Cílené vyšetření nepojištěnce……………………………………………700 Kč

Celkové vyšetření pojišť. EU ………………………………………………800Kč

Celkové vyš. Nepojišť. Mimo EU ………………………………………..1500Kč

-cílené vyš.nepojišť. mimo EU ……………………………………………700Kč

Potvrzení pro zájmové a mimopracovní aktivity ……………….150 Kč

Potvrzení  zdravotní způsobilosti ke studiu ……………………….100kč

Podání infuse hrazené poj. Hraz.pojišťovnou……………………… 100kč

Podání infuse nehraz.pojišťovnou …………………………………….150 Kč

Aplikace očkovací látky …………………………………………….…od 100-400kč

Odběr krve samoplátce………………..………………………………dle ceníku +200 Kč Otevřít panel publikování